کنفرانس ها و سمینار های علمی

1ـ هزارجریبی،جعفر، کیوانی،جعفر،نیمه تاریک کارآفرینی ،موانع و محدودیت ها،چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی،دانشگاه اصفهان،بهمن 1382

2ـ هزارجریبی،جعفر،عرفی شدن دین،دفترهم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها،دی 1385

3ـ هزارجریبی،جعفر،حسینی،سیدمحمد،The Study of Iranian roles on Entrepreneurship Innovation and Entrepreneurship,cankaya university Ankara Turkey,2007,1-2.

4ـ هزارجریبی،جعفرو بلندیان،غلامحسین،راهبردهای مدیریت امنیت داخلی با تأکید بر جنبش های نوین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت پژوهش و تولید علم،دانشگاه عالی دفاع ملی،1386

5ـ هزارجریبی،جعفر،جامعه محوری پلیس ازمنظر جامعه شناسی احساس،دانشگاه علوم انتظامی،بهار1387

6ـ هزارجریبی،جعفر، کارآفرینی، هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران،دانشگاه علامه طباطبایی،آذرماه 1387

7ـ هزارجریبی،جعفر و عباس پور،علیرضا، اثر ناباروری زنان برسازگاری خانواده با تأکید برعوامل دموگرافیکی، همایش منطقه ای زن و مبانی تحکیم خانواده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان،زمستان 1387

8ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی و خصوصی سازی،مؤسسه تحقیقات ،بازتوانی و بهبود زندگی زنان،تهران مردادماه 1388

9ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی وبسیج سازندگی،هم اندیشی بسیج سازندگی ونقش آن در توسعه همه جانبه کشور،اردیبهشت ماه 1388

10ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی واخلاق اسلامی،ارائه مقاله درنخستین همایش بین المللی دوسالانه علوم انسانی(به عنوان یکی از 5 مقاله برتر در بین 100 مقاله ارائه شده پذیرفته شد)در ایران(با همکاری رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در انگلستان و ایرلند و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)،تابستان 1389

11-هزارجریبی،جعفر،International”Studies of Values and Differentiation:Sociological Viewpoints” Conference.

The Study of women Education and Entrepreneurship in the Rural Society of Iran.

Small Hall,Carolinum,Charles University in Prague,Czech Republic,November 8 and 9,2010.

12ـ هزارجریبی،جعفر و همکاران،بنیادها و ظرفیت های هویت اسلامی و هویت تجددی درگفتمان جهانی شدن،همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن،موسسه مطالعات ملی،دانشگاه تربیت مدرس،11،30،1390

13- هزارجریبی،جعفر وسید ابراهیم حسینی بیجی کلا، بررسی تاثیر احساس محرومیت نسبی برامنیت اجتماعی،همایش ملی بررسی نظری وعملی دولت وملت در ایران در گذشته ،حال وآینده ،31 فروردین و1 اردیبهشت،دانشگاه علامه طباطبایی، 1395

14- هزارجریبی،جعفر و همکاران گروه تعاون ورفاه اجتماعی، شرکت در گارگاههای تخصصی رفاهی کشورهای اسکاندیناوی (نوردیک) فنلاند وسوئد،شهریور،1395

15- هزارجریبی،جعفر سبحانی ، سیاست گذاری در حوزه مسکن ومدیرت شهری،همایش ملی بررسی سیاست گذاری جتماعی در ایران ،15 و16 اسفند ،دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 16- هزارجریبی ، جعفر ،سیاستگذاری اجتماعی و دین ،اولین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران دانشگاه علامه طباطبایی،15 و16 اسفد ماه  1395

17- هزارجریبی، جعفر،کار آفرینی ونوآوری اجتماعی در اقتصاد مقاومتی، همایش ملی جامعه ، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،29  بهمن 1396

18- هزارجریبی، جعفرو زینب امامی غفاری،ارزیابی پیامدهای اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای جدید،همایش ملی  انجمن جامعه شناسی ایران ومرکز مطالعات وتحقیقات زنان دانشگاه تهران ،30 و31 خردادماه 1397

19- هزارجریبی،جعفر ، مولفه های تغییر در روش های مدیریتی جامعه(با تاکیدبرجامعه شناسی وضعیت ایران )،  همایش  ملی سالانه اساتید ودانشجویان ایرانی خارج از کشور، مشهد،31 تیرماه لغایت 3 مردادماه 1397